Výroční schůze SDH Březnice

Dne 11. 1. 2019 v 19:00 proběhla na hasičské zbrojnici v Březnici výroční schůze SDH Březnice. Děkujeme všem zúčastněným, a to i domácím, i hostům.


Tradiční jarmark v Březnici

Dne 21. 12. 2018 byl pořádán tradiční jarmark, a to ve spolupráci SDH Březnice, Obce Březnice a SRPŠ. Členové SDH Březnice prodávali vařené maso a zabijačkovou polévku, na zahřátí alko i nealko punč. Děkujeme za vysokou návštěvnost na stánku.


Protipožání dohled na Vánočních trzích před OD Prior ve Zlíně

V průběhu Vánočních trhů před OD Prior ve Zlíně zajišťovala JSDHO Březnice protipožární dohled nad koši s otevřenými ohništi. První ročník Vánočních trhů tak proběhl bez jakýchkoliv problémů.


Brigáda na hasičské zbrojnici

V sobotu 3. 11. 2018 se konala brigáda, jejímž cílem byl úklid půdy hasičské zbrojnice. Všem za účast na brigádě děkujeme.


Požár kotelny RD v Březnici

Dne 29. 10. 2018 v čase 05:33 byla Krajským operačním střediskem vyslána JSDHO Březnice společně s HZS Zlínského kraje a hasiči města Zlín – Prštné k požáru RD v Březnici. Podle zprávy byl celý dům v hustém dýmu a údajně měly hořet zásoby dřeva nebo uhlí. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že požárem byla zasažena kotelna se dřevem. Vlivem sálavého tepla bylo poškozeno i vybavení blízké garáže. Na místě byla nasazena přetlaková ventilace pro odvětrání dýmu a požár byl uhašen jedním C proudem. Po zdokumentování Policií ČR a vyšetřovateli hasičů vyklidila JSDHO Březnice spolu s hasiči města Zlín – Prštné zasaženou místnost, aby nehrozilo následné znovuzahoření skrz skrytá ohniska. Jednotky se cca v 9:30 hod. vrátily zpět na své základny. Tato událost se obešla bez jakéhokoliv zranění.


Taktické cvičení 

Dne 27. 10. 2018 se JSDHO Březnice zúčastnila okrskového taktického cvičení ve Lhotě u Malenovic, jehož cílem bylo ověřit akceschopnost a součinnost jednotky. Po příjezdu všech jednotek byla představena teoretická část a následné praktické cvičení. Každá jednotka měla zvoleno jiné téma. JSDHO Březnice řešila nahlášený požár kotelny. Po příjezdu na místo provedli dva členové v dýchací technice průzkum a uhasili vzniklý požár. Průzkumem bylo zjištěno, že se v prostorách nachází osoba v bezvědomí. Tato osoba byla následně vynesena ven a předána zdravotníkům k dalšímu ošetření.

Po ukončení cvičení byla vyhodnocena technika zákroku každé jednotky. Především byly představeny chyby a návrhy řešení pro jejich odstranění.

Na místo se dostavili i profesionální hasiči HZS Zlínského kraje, aby představili členům JSDHO svoji techniku. Především byla představena technika řezání vodním paprskem (tzv. cobra). Po krátké ukázce bylo nabídnuto i členům JSDHO, aby si tuto techniku vyzkoušeli. 

 


Kurz NDT ("nositelé dýchací techniky")

Ve dnech 21. – 22. 9. 2018 se dva členové JSDHO Březnice zúčastnili kurzu NDT. Tento kurz zařizoval HZS Zlínského kraje.

První den kurzu probíhal na stanici ve Valašských Kloboukách. Nejprve proběhla teoretická část kurzu, poté proběhl praktický výcvik. Jednotka musela nejprve projít zátěžovými testy na strojích a poté byla vyslána do klecového polygonu. Následující den výcvik pokračoval na stanici HZS ve Zlíně, kde opět proběhla teoretická část kurzu a následné cvičení v terénu. Práce v terénu zahrnovala například práci s proudnicí nebo domkový polygon, kde jednotka musela najít a vyprostit figurínu. Oba členové úspěšně prošli jak písemným testem, tak i praktickou částí kurzu.


Technický zásah u OÚ Březnice 

Dne 2. 9. 2018 v čase 01:23 byla vyslána Krajským operačním střediskem Zlínského kraje JSDHO Březnice k odstranění sesuvu půdy za obecním úřadem obce Březnice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že vlivem silného deště byl splaven písek se zeminou z blízkého staveniště a hrozilo, že se voda s pískem dostane až do budovy obecního úřadu a školky. Jednotka dobrovolných hasičů postavila provizorní hráz s pomocí obrubníků, díky které došlo k odklonu vody s pískem směrem od budovy. Díky včasnému zásahu jednotky voda nepronikla do objektu a nepoškodila jeho vybavení. Jednotka zároveň pročistila pískem ucpané rošty kanálu. Vzhledem k tomu, že nehrozilo žádné další ohrožení budovy, jednotka se po dohodě vrátila zpět na základnu. Ráno byla povolána technika na odklizení nánosu písku a zeminy.

 


Pouťový stánek

Ve dnech 24. - 26. 8. 2018 pořádal SDH Březnice na hasičské zbrojnici tradiční pouťový stánek. V nabídce byly nejen alkoholické a nealkoholické nápoje, ale i dobroty z udírny.


Okrsková soutěž

Dne 26. 5. 2018 se SDH Březnice zúčastnil okrskové soutěže ve Lhotě u Malenovic. Z celkového počtu 5 přihlášených družstev se umístil na 4. místě.


Požár u RD v Březnici

Dne 30. 3. 2018 byla JSDHO Březnice společně s HZS Zlínského kraje vyslána v čase 20:17 k požáru hromady odpadu u RD v Březnici. Jednotka dobrovolných hasičů Březnice společně s HZS Zlínského kraje požár uhasila jedním vysokotlakým proudem. Cca po půlhodině byl požár lokalizován a zlikvidován. Na místě zůstala pouze JSDHO Březnice kvůli dohledu nad požářištěm.


Výcvik na obsluhu motorové pily

Dne 10. 3. 2018 se dva členové JSDHO Březnice zúčastnili výcviku na obsluhu motorové pily. Výcvik zajistil HZS Zlínského kraje.

 


Nábor mládeže

SDH Březnice zve do svých řad mládež ve věku 4 -18 let. Nábor probíhá každý čtvrtek od 17:00 hod. na hasičské zbrojnici v Březnici.


Ořez křovin

Dne 27.9.2017 v odpoledních hodinách provedla jednotka SDH Březnice ořez křovin v ulici vedoucí k rodinným domům za společností ADIP, spol. s r.o.


Likvidace vavráceného stromu

Dne 27.7.2017 v odpoledních hodinách vyjela jednotka SDH Březnice k vyvrácenému stromu v místní části "Dolní konec". Strom ohrožoval obyvatele svým možným pádem na most, který je jedinou příjezdovou cestou k nemovitostem. Proto byl odstraněn a průjezd přes most byl obyvatelům znovu umožněn.


Májová zábava

SDH Březnice pořádá dne 28.5.2016 od 20:00 hod. ve venkovním areálu místní sokolovny Májovou zábavu. V případě nepříznivého počasí se zábava přesune do vnitřních prostor sokolovny. K poslechu a tanci zahraje kapela Rocksoar. Občerstvení, udírna, pivo zajištěno.


Okrsková soutěž Karlovice

V sobotu 14.5.2016 se konala okrsková soutěž v Karlovicích na Zlínsku. Této soutěže se za SDH Březnice účastnily celkem 2 týmy. Prvním týmem byli "mladí" páni, kteří přes všechnu svou snahu obsadili 7. místo s časem 29.42 vteřin. Druhý tým tvořili "staří" páni, kteří vybojovali 1. místo ve své kategorii s dosaženým časem 32.02 vteřin. Poděkování si zaslouží nejen pořadatelé akce, ale i všichni soutěžící.


Výročí 90 let od založení SDH Březnice

Dne 20.6.2015 proběhly oslavy 90 let od založení SDH Březnice. Na fotografie se můžete podívat v odkaze:

https://obec-breznice.rajce.idnes.cz/Oslavy_90_let_zalozeni_SDH_Breznice_-_20.06.2015


Dětský den

Dne 21. 6. 2014 se konal tradiční dětský den, který pořádalo SRPŠ Březnice. Byl na fotbalovém hřišti a jeho okolí kde členové SDH Březnice a další spolky nachystaly pro děti plnění úkolů… :)


Výroční oslavy SDH Salaš

Dne 14. 6. 2014 se hasiči Březnice zúčastnily výročních oslav 90. let založení SDH Salaš… tímto děkujeme za pozvání


Kácení máje

Dne 31. 5. 2014 se konalo tradiční kácení máje kde Jednotka SDH Březnice předvedla ukázku zásahu..


Okrsková soutěž Lhota u Malenovic

Dne 24. 5. 2014 se družstvo SDH Březnice zúčastnilo Okrskové soutěže na Lhotě u Malenovic. v požárním útoku kde se umístilo na 3. místě a v soutěži jednotlivců v netradiční štafetě získaly členové 11.,9.,8.,4. a 3 místo


Stavění máje

Dne 3. 5. 2014 se konalo tradiční stavění máje… členů SDH Březnice za pomocí členů TJ Sokol Březnice… máj se stavěl v areálu sokolovny tímto děkujeme za poskytnutí prostoru.


Požár RD Březnice

Dne 1.3.2014 jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjížděla k požáru garáže rodiného domu v Březnici na Zlínsku společné s HZS Zlínského kraje,jednotkou hasičů města Zlín z Prštného,Velkého Ořechova,Lhoty u Malenovic,Březůvek,Bohuslavic u Zlína. Po 30 minutách se povedlo dostat požár pod kontrolu a zabránit dalšímu šíření na rodiný dům a také majetek sousedů.. V průběhu nočních hodin byly nasazené jednotky postupně odesílány zpět na své stanice. Na místě zůstala pouze jednotka dobrovolných hasičů obce Březnice, která prováděla dohlídku nad požářištěm až do raních hodin. A za velkou zmíňku stojí přístup starosty obce který byl na místě od samého počátku a zasahujícím jednotkám vytvořil potřebné zázemí včetně stravy a nápojů... poděkování patří paní hostinské Renatě Dobešové že vydržela tak dlouho čekat na jednotky a zavírala hostinec až v 5 ráno, dále Panu Tobolákovy za vaření čaje jednotce hasičů z Březnice..


Požár louky

Dne 1.3. 2014 vyjížděla jednotka k požáru louky společně s HZS Zlínského kraje... požár se podařilo dostat pod kontrolu včas... jinak hrozilo rozšíření i do přilehlého lesa..


Pátrání po osobě

Dne 26.2.2014 se jednotka našeho sboru učastnila pátrací akce v Oldřichovicích po osobě středního věku.. 

 


Novinky

13.01.2019 08:29

Výroční schůze SDH Březnice

Dne 11. 1. 2019 v 19:00 proběhla na hasičské zbrojnici v Březnici výroční schůze SDH Březnice. Děkujeme všem zúčastněným, a to i domácím, i hostům.

Celý článek

—————

22.12.2018 16:56

Tradiční jarmark v Březnici

Dne 21. 12. 2018 byl pořádán tradiční jarmark, a to ve spolupráci SDH Březnice, Obce Březnice a SRPŠ. Členové SDH Březnice prodávali vařené maso a zabijačkovou polévku, na zahřátí alko i nealko punč. Děkujeme za vysokou návštěvnost na stánku.

Celý článek

—————

22.12.2018 08:27

Protipožární dohled na Vánočních trzích před OD Prior Zlín

V průběhu Vánočních trhů před OD Prior ve Zlíně zajišťovala JSDHO Březnice protipožární dohled nad koši s otevřenými ohništi. První ročník Vánočních trhů tak proběhl bez jakýchkoliv problémů.

Celý článek

—————

03.11.2018 10:26

Brigáda na hasičské zbrojnici

V sobotu 3. 11. 2018 se konala brigáda, jejímž cílem byl úklid půdy hasičské zbrojnice. Všem za účast na brigádě děkujeme.

Celý článek

—————

31.10.2018 09:40

Požár kotelny RD Březnice

Dne 29. 10. 2018 v čase 05:33 byla Krajským operačním střediskem vyslána JSDHO Březnice společně s HZS Zlínského kraje a hasiči města Zlín – Prštné k požáru RD v Březnici. Podle zprávy byl celý dům v hustém dýmu a údajně měly hořet zásoby dřeva nebo uhlí. Po příjezdu na místo...

Celý článek

—————

28.10.2018 08:14

Taktické cvičení

Dne 27. 10. 2018 se JSDHO Březnice zúčastnila okrskového taktického cvičení ve Lhotě u Malenovic, jehož cílem bylo ověřit akceschopnost a součinnost jednotky. Po příjezdu všech jednotek byla představena teoretická část a následné praktické cvičení. Každá jednotka měla zvoleno jiné téma. JSDHO...

Celý článek

—————

24.09.2018 15:12

Kurz NDT („nositelé dýchací techniky“)

Ve dnech 21. – 22. 9. 2018 se dva členové JSDHO Březnice zúčastnili kurzu NDT. Tento kurz zařizoval HZS Zlínského kraje. První den kurzu probíhal na stanici ve Valašských Kloboukách. Nejprve proběhla teoretická část kurzu, poté proběhl praktický výcvik. Jednotka musela nejprve projít zátěžovými...

Celý článek

—————

04.09.2018 08:56

Technický zásah u OÚ Březnice

Dne 2. 9. 2018 v čase 01:23 byla vyslána Krajským operačním střediskem Zlínského kraje JSDHO Březnice k odstranění sesuvu půdy za obecním úřadem obce Březnice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že vlivem silného deště byl splaven písek se zeminou z blízkého staveniště a...

Celý článek

—————

30.08.2018 14:28

Pouťový stánek

Ve dnech 24. - 26. 8. 2018 pořádal SDH Březnice na hasičské zbrojnici tradiční pouťový stánek. V nabídce byly nejen alkoholické a nealkoholické nápoje, ale i dobroty z udírny.

Celý článek

—————

28.05.2018 15:32

Okrsková soutěž

Dne 26. 5. 2018 se SDH Březnice zúčastnil okrskové soutěže ve Lhotě u Malenovic. Z celkového počtu 5 přihlášených družstev se umístil na 4. místě.

Celý článek

—————


Fotogalerie: Úvodní stránka

—————

—————

——————————


KontaktSDH Březnice
Březnice 90
760 01 Zlín
Kalendář akcí

19.05.2016 09:10

Májová zábava

SDH Březnice pořádá dne 28.5.2016 od 20:00 hod. ve venkovním areálu místní sokolovny Májovou zábavu. V případě nepříznivého počasí se zábava přesune do vnitřních prostor sokolovny. K poslechu a tanci zahraje kapela Rocksoar. Občerstvení, udírna, pivo zajištěno.

Celý článek

—————


Náš tým

Pavlačka David

  Telefon: Email:pavlacka.david@email.cz

Více

—————

Býma Vít

Býma Vít

Project manager Telefon:+420 608 467 343 Email: v.byma@seznam.cz

Více

—————

Hnilica Jan

  Telefon: Email: Hasicbundas@seznam.cz

Více

—————